Genealogický výzkum

Pro inspiraci jsme Vám na ukázku připravili standardní druhy genealogického bádání. Do grafického zpracování rodinného stromu samozřejmě umístíme i Vaši žijící rodinu s údaji, které nám poskytnete.

Rodokmen v otcovské nebo mateřské linii
Tento nejjednodušší typ výzkumu zachycuje předky v otcovské (rodové) linii - tzn. předky z otcovy strany a jejich manželky. Cena zpracování přímé linie závisí na počtu nalezených generací. 

*Nižší cena u našich příkladů zahrnuje nalezení dat narození a sňatku. Vyšší cena zahrnuje i data úmrtí.   

Rodokmen v otcovské a mateřské linii 

Další variantou je vyhledání rodové linie od obou rodičů. 

*Nižší cena u našich příkladů zahrnuje nalezení dat narození a sňatku. Vyšší cena zahrnuje i data úmrtí.   

Vývod z předků

Jedná se o souhrn všech vašich přímých předků jak v mužské, tak i ženské linii (rodiče, prarodiče, praprarodiče atd.). Každá další generace má dvojnásobný počet předků než ta předchozí. Najdeme Vám chybějící údaje, abyste měli kompletní vývod do požadovaného počtu generací.

Cena za vývod není fixní, ale vždy se odvíjí od nalezených údajů. Např. pokud některé údaje o vašich prarodičích znáte, tak se do celkové ceny logicky nezapočítávají. 

*Nižší cena u našich příkladů zahrnuje nalezení dat narození a sňatku. Vyšší cena zahrnuje i data úmrtí.   

Rodokmen

Vychází od nejstaršího doložitelného předka našeho jména, kterého můžeme považovat za zakladatele rodu. Strom pak zobrazuje všechny jeho děti a potomky synů, tedy nositele stejného jména. 

Počet osob a zároveň celkovou cenu za zpracování samozřejmě dopředu nelze určit. Můžeme postupovat generaci po generaci a průběžně vás informovat o velikosti vaší rodiny. 

Rozrod
Stejně jako klasický rodokmen vychází rozrod od jednoho manželského páru v přímé linii a sledují se všechny jeho potomci jak po mužské tak i ženské linii. Takovéto bádání je obtížnější v tom, že pokud se nedohledá záznam o sňatku ženy, nedozvíme se její příjmení a pokračování v této větvi je u konce. 

Vytvořit rozrod našeho přímého předka je komplexní a časově náročná práce. Může obsahovat i jednotky stovek jmen. Lze vytvořit i variantu rozrodu pro danou obec nebo oblast a začít od předka, který přišel jako první do obce, kde jste např. vyrůstali. Sleduje se pak kolik potomků v obci zůstalo dodnes a můžete tak např. zjistit, že Váš soused je zároveň Váš vzdálený příbuzný.

Ceník výzkumu a zpracování (od 1. 3. 2022)

Cena za jeden nalezený údaj v matrikách* 

Datum narození, sňatku či úmrtí

250 Kč

Cesty do archivů **

Vždy po konzultaci s vámi

5 Kč / km

Vlastní strom na MyHeritage

V univerzálním datovém formátu GEDCOM

zdarma

Digitální kopie nalezených záznamů z matrik

Formát obrázku jpg nebo png

zdarma

Originální digitální vizualizace stromu

Formát pdf v dohodnuté velikosti nebo obrázek

700 Kč

* Pro každou osobu dohledáváme alespoň dva údaje (narození vždy a pak sňatek nebo úmrtí). Datum sňatku je jeden údaj společný pro dvě osoby a proto se započátává pouze jednou.

** Cestování do archivů je nutné pouze v případě, že matriky pro daný farní úřad v potřebném období nejsou k dispozici online.