Vizualizace rodinného stromu

Máte již nalezené své předky a chtěli byste svůj strom zajímavě zobrazit? Nejste spokojeni s tím, jaké možnosti nabízí veřejně dostupné programy jako MyHeritage, FamilySearch, MyFamilyTree, GenoPro a další?

Možná máte vlastní představu a nápady, jak by mohl Váš vysněný strom vypadat, ale nevíte jako na to? Nebo by to pro Vás bylo příliš časově náročné? Řekněte nám svou představu, ať ji můžeme zrealizovat! 

Co si u nás můžete vybrat:

  • druh rodinného stromu - tzn. koho chcete v rodokmenu mít (jsme velmi flexibilní),
  • typ šablony, na které se zobrazí jedna osoba (svitek, vlna, erb - ukázky níže),
  • jaké informace o osobách chcete zobrazit (místo narození a úmrtí, datum sňatku, věk, povolání),
  • nadpis rodokmenu (např.: "Předkové Jiřího Ambrože", "Rodina Jiřího Ambrože" apod.),
  • jaké chcete pozadí celého rodokmenu,
  • font písma,
  • místo narození ve formě znaku obce (má-li daná obec svůj znak).

Pokud Vás napadly i nějaké další úpravy, které jsme nezmínili, nebojte se napsat - pokusíme se Vaše přání uskutečnit. 

Zobrazení manželů

Manželské dvojice umíme zobrazovat dvěma různými způsoby: 

  • vedle sebe (horizontálně)
  • nad sebou (vertikálně)

Důležité je, že oba typy umožňují zobrazit datum sňatku, které nám po troše počítání prozradí např. v kolika letech se manželé brali nebo za jak dlouho měli první dítě. 

Níže se můžete podívat, jak tyto typy zobrazení ovlivňují tvar výsledného rodinného stromu, když se zobrazí stejná rodina.

Šablona typu svitek a vlna

Mají tvar na šířku, zobrazují místa narození a úmrtí hned za datumem. Hodí se pro rodokmeny menšího rozsahu, které nejsou příliš do šířky. Popř. se může hodit, když se v rodině vyskytují dlouhá příjmení. Tvar vlny je použitý pro porovnání manželských dvojic (výše) a svitek je použit pro zobrazení vývodu z předků (pod textem).

Šablona typu erb

Tato šablona se liší tím, že je orientovaná na výšku a aby se využil tvar erbu efektivně, zobrazují se místa narození a úmrtí pod datumem. Hodí se ji použít při rodokmenech, kde zobrazujeme hodně rodových linií nebo sourozence a chceme zabránit tomu, aby byl rodokmen příliš široký.

Různé kombinace

Tvary a šablony lze různě kombinovat vč. zobrazení manželů. Níže je ukázka toho, jak se zobrazují sourozenci od hlavní rodové linie, když jsou manželé zobrazeni vertikálně. Navíc umíme zobrazit erb obce, kde se narodili osoby v přímé linii od výchozí osoby (pokud tato obec erb má a je dostupný na internetu).

Další ukázka je zobrazení rozrodu. Ten sleduje potomky jedné manželské dvojice, která je nahoře. U rozrodu používáme zatím pouze horizontální zobrazení manželů.

Ceník grafického zpracování

Zpracování, které je výstupem našeho výzkumu stojí 700 Kč.

Zpracování Vámi vytvořeného digitálního stromu (např. v MyHeritage) stojí 800 Kč.

Zpracování Vašeho rodokmenu, který máte papírově nebo ve Wordu stojí 800 Kč + 40 Kč za každou osobu, která je v rodokmenu.