Rodinná kniha

Vytvoříme pro Vás rodinnou knihu, abyste si mohli Vy sami připomínat svoji rodinu, ale také abyste mohli knihu půjčit svým příbuzným a předávat z generace na generaci. My sami známe nyní informace o naší rodině (o nás samotných, o manželovi/manželce, rodičích, prarodičích), ale naše děti a děti našich dětí a další a další generace již tyto informace vědět pravděpodobně nebudou. Díky rodinné knize se může toto "rodinné bohatství" předávat dál a dál.

Knihy vytváříme z veřejně dostupných zdrojů, které nalezneme vlastním bádáním, ale také ze zdrojů, které nám poskytnete Vy sami.

Veřejně dostupné zdroje:

  • historické mapy obcí,
  • zajímavosti z obecní kroniky,
  • fotografie obce,
  • mapu stěhování Vašich předků.

Vaše rodinné materiály:

  • rodinné fotografie,
  • příběhy o členech rodiny,
  • dokumenty (vysvědčení, záznam z vojny, pamětní listy, ...),
  • úryvky z deníků.
Každá rodinná kniha je originál a vždy bude záležet na Vás, jaké informace budete chtít do knihy zařadit a jaké zdroje budou dostupné. Před samotným psaním knihy uděláme rešerši dostupných zdrojů a na základě ní stanovíme odhad ceny.

Cena za jednu stránku A4 je 250 Kč. Kniha menšího rozsahu cca 10 stran tedy vyjde na cca 3.000 Kč. Detailnější kniha nebo zpracování větší rodiny může mít 20-25 stran, což vychází kolem 6.000 Kč.