Rodinná kniha

Vytvoříme pro Vás rodinnou knihu, abyste si mohli Vy sami připomínat svoji rodinu, ale také abyste mohli knihu půjčit svým příbuzným a předávat z generace na generaci. My sami známe nyní informace o naší rodině (o nás samotných, o manželovi/manželce, rodičích, prarodičích), ale naše děti a děti našich dětí a další a další generace již tyto informace vědět pravděpodobně nebudou. Díky rodinné knize se může toto "rodinné bohatství" předávat dál a dál.

Knihy vytváříme z veřejně dostupných zdrojů, které nalezneme vlastním bádáním, ale také ze zdrojů, které nám poskytnete Vy sami.

Veřejně dostupné zdroje:

  • historické mapy obcí,
  • zajímavosti z obecní kroniky,
  • fotografie obce,
  • mapu stěhování Vašich předků.

Vaše rodinné materiály:

  • rodinné fotografie,
  • příběhy o členech rodiny,
  • dokumenty (vysvědčení, záznam z vojny, pamětní listy, ...),
  • úryvky z deníků.
Každá kronika je originál a vždy bude záležet na Vás, jaké informace budete chtít do kroniky zařadit a jaké zdroje budou dostupné. Před samotným psaním kroniky uděláme rešerši dostupných zdrojů a na základě ní stanovíme odhad ceny.

Cena za jednu stránku A4 je 220 Kč. Kronika menšího rozsahu 15-20 stran tedy vyjde na cca 4.000 Kč. Detailnější kronika nebo zpracování větší rodiny může mít 35-40 stran, což vychází kolem 8.000 Kč.