Jak mám začít?

Určitě jako první věc - prohledat zapomenuté šuplíky a poptat se příbuzných, tzn. shromáždit dostupný materiál.

Jako druhý krok bych doporučil vybrat si jeden z genealogických programů či prostředí, kam si informace budete ukládat. Např. MyHeritage, FamilySearch, Ancestry, GenoPro a mnoho dalších.

Za třetí je potřeba vyhodnotit do jakého roku jste se z nasbíraných materiálů dostali a zda budete potřebovat navštívit nebo psát do archivů nebo budete moci začít rovnou ve veřejně dostupných matrik. Pokud se Váš poslední známý předek narodil kolem roku 1900 nebo uzavřel sňatek kolem roku 1930, tak je poměrně velká šance, že ho budete moci najít v matrikách dostupných na internetu.

V opačném případě 


Seznam archivů

Archiv Hlavního města Prahy ......... https://katalog.ahmp.cz/pragapublica/

SOA v Praze (Středočeský kraj) ...... https://ebadatelna.soapraha.cz/pages/SearchMatrikaPage

SOA v Třeboni (Jihočeský kraj) ....... https://digi.ceskearchivy.cz/matriky-rimskokatolicka_cirkev

SOA v Plzni (Západočeský kraj) ...... https://www.portafontium.eu/searching/register

SOA v Litoměřicích (Ústecký a Liberecký kraj) ..... https://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/

SOA v Zámrsku (Hradecký a Pardubický kraj) ....... https://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk

Moravský zemský archiv (Vysočina, Jihomoravský a Zlínský kraj) ..... https://actapublica.eu/hledej

Zemský archiv v Opavě (Olomoucký a Moravskoslezský kraj) ..... https://digi.archives.cz